Komunikacja Miejska we
 Wrocławiu

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów i ulg

Wieści
Trasy
Rozkłady jazdy
Ceny biletów
  Ulgi
  Przepisy
Remonty
Różności
Historia
Przyszłość
Linki

Do bezpłatnych przejazdów wszystkimi liniami uprawnieni są:

- parlamentarzyści
- dzieci do lat 4
- osoby, które ukończyły 70 lat
- inwalidzi wojenni i wojskowi
- inwalidzi zaliczani do pierwszej grupy inwalidzkiej oraz ich przewodnicy
- osoby niewidome i ociemniałe oraz ich przewodnicy
- pracownicy MPK i członkowie ich rodzin
- wrocławscy pionierzy we Wrocławiu
- uczniowie szkół specjalnych oraz ich opiekunowie

Do bezpłatnych przejazdów wszystkimi liniami z wyjątkiem linii pośpiesznych uprawnieni są:

- umundurowani funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej do stopnia starszego sierżanta sztabowego włącznie
- żołnierze zasadniczej służby wojskowej do stopnia starszego kaprala włącznie
- umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej we Wrocławiu

Do korzystania z ulgowych biletów jednorazowych uprawnieni są:

- studenci szkół wyższych i uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych
- dzieci od czterech do siedmiu lat
- emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych i ich współmałżonkowie na których emeryci i renciści otrzymuja dodatek rodzinny przed ukończeniem 70 lat życia
- kombatanci

Do korzystania z ulgowych biletów okresowych uprawnieni są:

- studenci szkół wyższych studiujący w systemie dziennym
- uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych uczący się w systemie dziennym
- dzieci w wieku od czterech do siedmiu lat
- emeryci i renciści dla których świadczenie emerytalne lub rentowe jest jedynym źródłem utrzymania
© Paweł Więcek <coven@vmh.net> Wszelkie prawa zastrzeżone.
URL tej strony: http://komunikacja.we.wroclawiu.net/ulgi.html