Komunikacja Miejska we
 Wrocławiu

Źródła i prawa autorskie

Wieści
Trasy
Rozkłady jazdy
Ceny biletów
Remonty
Różności
Historia
Przyszłość
Linki

Wszystkie teksty i rysunki oraz skany zdjęć zawarte w Informatorze są, o ile nie zaznaczono inaczej, autorstwa Pawła Więcka i nie mogą być wykorzystywane bez jego zgody.

Tekst "Muzeum na Szynach" jest autorstwa Janusza Korzeniowskiego i został zaczerpnięty z Kalendarza Wrocławskiego 1996, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Wrocław 1995.

Informacje dotyczące historii wrocławskiej komunikacji miejskiej są oparte na następujących wydawnictwach:
100 lat tramwajów elektrycznych we Wrocławiu, Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, Poznań 1993,
Liniennetz- und Sommerfahrplan der Städtische Strassenbahn 1931, Städtische Strassenbahn Breslau, Breslau 1931,
Breslauer Adreßbuch 1940, August Scherl Nachfolger Adreßbuchverlag, Breslau 1940,
oraz na informacjach własnych.

Informacje dotyczące przyszłości wrocławskiej komunikacji miejskiej są oparte na informacjach Zarządu Dróg i Komunikacji, Kalendarzu Wrocławskim 1996, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Wrocław 1995, oraz informacjach własnych.

Informacje dotyczące stanu obecnego zostały oparte na materiałach własnych, informacjach Zarządu Dróg i Komunikacji, oraz Wrocław: plan miasta, Eko-Graf, Wrocław 1994-1997.

Schematy komunikacyjne zostały wykonane przez Pawła Więcka. Schematy oznaczone literą Z są oparte o schematy przygotowane przez Zarząd Dróg i Komunikacji, autorem których jest Paweł Auch.

Zdjęcia autobusów Jelcz z wyjątkiem autobusu Jelcz M180 pochodzą z folderu reklamowego Jelcz Zasada Group.

Wszystkie zdjęcia tramwajów pochodzą z zastawu widokówek Wrocławskie Tramwaje, TBT "Baba Jaga", Wrocław 1995.

Zdjęcia autobusów Ikarus zostały zeskanowane w Zarządzie Dróg i Komunikacji, ich pochodzenie nie jest mi znane.

Zdjęcie autobusu Jelcz M180 pochodzi z biletu MPK.

Zdjęcia zajezdni tramwajowych pochodzą z 100 lat tramwajów elektrycznych we Wrocławiu, Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, Poznań 1993.

Skrypt pokazujący mapki linii wykorzystuje bibliotekę GD autorem której jest Thomas Boutell oraz Quest Center at Cold Spring Harbor Labs.

Autor dołożył wszelkich starań aby zapewnić prawdziwość i aktualność zawartych w Informatorze danych, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane ewentualnymi błędami.

Autor nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Zarządem Dróg i Komunikacji, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, Dolnośląskimi Liniami Autobusowymi, Urzędem Miasta Wrocławia ani jakimikolwiek innymi instytucjami wymienionymi w informatorze. Informator jest całkowicie prywatną stroną.

© Paweł Więcek <coven@vmh.net> Wszelkie prawa zastrzeżone.
URL tej strony: http://komunikacja.we.wroclawiu.net/src_copy.html