Komunikacja Miejska we
 Wrocławiu

Rozwój sieci tramwajowej

Wieści
Trasy
Rozkłady jazdy
Ceny biletów
Remonty
Różności
Historia
Przyszłość
Linki

Pierwsza linia tramwajowa pojawia sie we Wrocławiu 10 lipca 1877 roku. Jest to jeszcze jednotorowy (z mijankami) tramwaj konny, a kursuje na trasie od skrzyżowania Krasińskiego i Traugutta do ZOO (przez Szczytnicką). W kolejnych latach do 1890 roku BSEG wydłuża tą pierwszą linię do Placu Strzegomskiego (przez północną pierzeję Rynku i Św. Mikołaja) i Szczytnik (przez Parkową) oraz wbudowuje kolejne trasy - z Borku do Placu Powstańców Wielkopolskich, z Rynku (południową pierzeją) do Nowej Zewnętrznej Bramy Oławskiej (czyli skrzyżowania Traugutta i Kościuszki), z Rynku do Dworca Głównego, do Placu Staszica oraz linię okólną. Wszystkie te linie były początkowo jednotorowe z mijankami, drugie tory były dobudowywane stopniowo w miarę potrzeb.

Lata 1891-1911 to powstanie drugiego przewoźnika - ESB - budującego sieć tramwajów elektrycznych obejmującą trasy z Grabiszyna przez Plac Solny, Piasek i Grunwaldzką do Szczytnik i z Rynku (pierzeja zachodnia) na Rakowiec przez Kościuszki i Plac Wróblewskiego. Później dobudowane zostały dodatkowe odcinki torowisk co pozwoliło na wydłużenie linii z Rakowca przez Piasek na Jedności Narodowej i wprowadzenie linii łączącej Wilczy Kąt z Pułaskiego (przez Kościuszki). Przełożono też torowisko z Grunwaldzkiej na Sienkiewicza. Przymuszone konkurencją tramwajów elektrycznych BSEG zelektryfikowało w 1901 roku swoje trasy, a następnie wybudowało nowe - od Dworca Głównego do Bramy Strzelińskiej (róg Hubskiej i Kamiennej), od Placu Staszica do Cmentarza Osobowickiego. Na początku wieku pojawia się trzeci przewoźnik - SSB - budujący linię od Placu Pierwszego Maja przez Zielińskiego i Zaporoską oraz Sanocką do zajezdni przy Kamiennej. W kolejnych latash SSB prowadzą bardzo intensywną rozbudowę swoich tras dobudowując m. in. torowiska na Ślężnej, do Osobowic, od Muzealnej przez Teatralną i Wierzbową, na Gajowickiej, Dyrekcyjnej, Purkyniego, od Placu Staszica przez Słowiańską, Nowowiejską, Piastowską i Plac Grunwaldzki do Kujawskiej (odcinkami) i na Zachodniej. Razem z odcinkami wybudowanymi do 1890 roku daje to pokaźną sieć tramwajową (patrz rysunek).

W roku 1911 SSB przejmuje majątek BSEG i jako największy przewoźnik w mieście dokonuje dalszych rozbudów sieci tramwajowej. Są to jednakże raczej wydłużenia istniejących linii niż budowy tras biegnących w nowych kierunkach. Buduje się wtedy tory na ulicach Wróblewskiego, Mickiewicza (etapami), Gajowickiej (od Kruczej do Hallera), Pięknej. Zostaje wtedy także wybudowane praktycznie niewykorzystane torowisko na Hubskiej. W 1924 roku SSB przejmuje majątek ESB i staje się jedynym przewoźnikiem w mieście. Buduje kolejne torowiska w ulicach kamiennej i Borowskiej, ciąg dalszy torowiska na Mickiewicza, Legnickiej i Lotniczej (do Pilczyc), Placu Grunwaldzkim (od Piastowskiej do Mostu Szczytnickiego), reorganizuje ruch w centrum miasta (odcinek od Skargi do Piasku), wprowadza ruch jednokierunkowy na Oławskiej, Wita Stwosza, Św. Mikołaja, Ruskiej. Kolejne budowane torowiska prowadzą na Zalesie (Różyckiego), Sępolno (ciąg dalszy Mickiewicza), Most Trzebnicki (Trzebnicka), Biskupin (Olszewskiego), Tarnogaj (Tarnogajska), Pl. Kromera (Jedności Narodowej). Buduje się też wtedy pętlę na Tęczowej i Most Pomorski.

Od 1931 roku do końca wojny prowadzone są tylko niewielkie rozbudowy torowisk - na Rakowieckiej, Paderewskiego, Hallera do Grabiszynku, kolejny odcinek Ślężnej, Małachowskiego, Toruńskiej.

W latach niemieckiego panowania we Wrocławiu powstała dobrze rozbudowana i spójna sieć tramwajowa, stanowiąca zasadnicze zręby obecnego układu sieci tramwajowej. Niektóre fragmenty torowisk w ramach porządkowania ruchu były likwidowane jeszcze przed wojną - stało się tak z torowiskami na ulicach Świebodzkiej i Nabycińskiej (fragment trasy linii okólnej BSEG), Kościuszki, Grunwaldzkiej (przełożone na Sienkiewicza), Matejki (na Wyszyńskiego), Wierzbowej (na Skargi), Zaporoskiej, Hubskiej (nie wykorzystany). Podobny los spotkał linie na Parkowej i Trzebnickiej (przełożoną na Chrobrego) zlikwidowane przed elektryfikacją.

W czasie II Wojny Światowej Wrocławska sieć tramwajowa uległa znacznym zniszczeniom. Części torowisk w ogóle nie odbudowano - taki los spotkał między innymi trasy na Zielińskiego i Gajowickiej, Lwowskiej i Sieradzkiej, Prusa, Na Grobli i Rakowieckiej, Zachodniej, Placu Strzeleckim, Purkyniego i Kotlarskiej. Wiele innych torowisk musiało długo czekać na odbudowę (przykładowo - północny odcinek Wyszyńskiego - 1991, Dyrekcyjna i Mickiewicza (do Paderewskiego) - 1969, Kościuszki - 1967, Bema - 1961, Szczytnicka - 1959, Sienkiewicza i Piasek - 1957).

Rozbudowa sieci prowadzona w latach powojennych koncentruje się głównie na przedłużaniu linii (do 1959 roku wybudowano linie na Leśnicę, Księże Małe, Oporów, Klecinę, Czerską - później zlikwidowane; do 1979 roku - przebudowano torowisko do Kowal, wybudowano końcówkę Hallera do Grabiszyńskiej; po 1980 roku linię na Poświętne i tamże prowadzącą Bałtycką), reorganizacji ruchu w centrum (Widok i część Szewskiej oraz później zlikwidowane torowisko na Zamkowej do 1959 roku; Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat, zachodni odcinek Piłsudskiego i Drobnera do 1979 roku oraz po 1980 roku Plac Społeczny). Wiązała się z tym likwidacja szeregu torowisk w centrum miasta (m. in. wszystkie torowiska wokół Rynku, Krasińskiego). Oprócz tego w 1948 roku wybudowano nową trasę wiodącą w okolice Pafawagu ulicą Strzegomską (przełożoną później na Robotniczą). Większość powojennych torowisk jest czynna do dzisiaj, zlikwidowane zostały tylko torowiska na Zamkowej (zastąpiło ono tory na Szajnochy, a samo zostało zlikwidowane wraz z resztą torowisk wokół Rynku), Strzegomskiej (jak już napisałem przełożone na Robotniczą) i Czerskiej (ostatecznie tory z Ślężnej zostały przedłużone do obecnej pętli na obrzeżu Parku Południowego).


Poniższa mapka przedstawia podział torowisk tramwajów według okresu ich istnienia (uwzględniono podział na czasy niemieckie i polskie).

[ Schemat - szkoda, że tego nie widzisz! ]

- Kolor turkusowy - linie wybudowane i zlikwidowane przed 1945 rokiem
- Kolor zielony - linie wybudowane przed 1945 rokiem i nie odbudowane po wojnie
- Kolor czerwony - linie wybudowane przed 1945 rokiem i zlikwidowane w latach powojennych
- Kolor niebieski - linie wybudowane przed 1945 rokiem i istniejące do dzisiaj
- Kolor fioletowy - linie wybudowane i zlikwidowane po 1945 roku
- Kolor żółty - linie wybudowane po 1945 roku i istniejące do dzisiaj
- Kolor biały - linie zlikwidowane po 1945 roku i odbudowane później jako fragmenty nowych tras
- Kolor szary - linie zlikwidowane przed 1945 rokiem i odbudowane po wojnie, a następnie powtórnie zlikwidowane

Poniższa mapka przedstawia podział torowisk tramwajów według roku ich pierwszego wbudowania.

[ Schemat - szkoda, że tego nie widzisz! ]

- Kolor zielony - linie wybudowane w latach 1870-1890
- Kolor niebieski - linie wybudowane w latach 1891-1911
- Kolor czerwony - linie wybudowane w latach 1912-1930
- Kolor fioletowy - linie wybudowane w latach 1931-1945
- Kolor turkusowy - linie wybudowane w latach 1946-1959
- Kolor żółty - linie wybudowane w latach 1960-1979
- Kolor biały - linie wybudowane w latach 1980-1999
© Paweł Więcek <coven@vmh.net> Wszelkie prawa zastrzeżone.
URL tej strony: http://komunikacja.we.wroclawiu.net/rozwoj.html