Komunikacja Miejska we
 Wrocławiu

O numerologii...

Wieści
Trasy
Rozkłady jazdy
Ceny biletów
Remonty
Różności
Historia
Przyszłość
Linki
Jak nietrudno się domyśleć, numery linii autobusowych i tramwajowych nie są nadawane całkowicie przypadkowo, lecz według pewnego klucza. Oto on:
- Numery 0..29: linie tramwajowe dzienne
- Numery 30..40: linie tramwajowe nocne
- Numery 70..79: linie tramwajowe awaryjne
- Numery 100..199: linie autobusowe zwykłe
- Numery 200..299: linie autobusowe nocne
- Numery 300..399: linie autobusowe szczytowe
- Numery 400..499: linie autobusowe przyspieszone
- Numery 500..599: linie autobusowe prywatne
- Numery 600..699: linie autobusowe podmiejskie (o podwyższonych opłatach za przejazd poza miastem)
- Numery 700..799: linie autobusowe awaryjne - za tramwaj (i nie tylko)
- Numery A..Z: linie autobusowe pośpieszne

Ponadto istnieją związki pomiędzy mniej znaczącymi częściami numerów autobusów. Linie szczytowe (3xx), przyspieszone (4xx) i podmiejskie (6xx) mają swoje odpowiedniki wśród linii zwykłych (1xx), od których różnią się w niewielkim stopniu trasą. Niekiedy linie będące odpowiednikami zostały już niestety zlikwidowane. Numery linii nocnych nie są w żaden sposób powiązane z numerami linii dziennych. Numery linii awaryjnych autobusowych (7xx) powstają przez zastąpienie liczby setek w numerze linii zastępowanej przej 7 (na ogół oznacza to dodanie 700 do numeru linii tramwajowej, ale niekoniecznie - np. w październiku i listopadzie 1995 istniała linia 735 zastępująca nie 35, lecz 135; na przełomie lat 2000 i 2001 linia 719 zastępowała 119). Podobnie w przypadku linii awaryjnych tramwajowych zastępuje się liczbę dziesiątek przez 7.

Niestety niektóre posunięcia ZDiK-u (utworzenie linii 419) nie są zgodne z przyjętymi zasadami, gdyż linia 419 nie ma nic wspólnego z linią 119, a raczej z 409. W niektórych projektach rozwoju komunikacji miejskiej występowały inne takie przypadki.

Ponadto często zdarza się, że dwie linie są ze sobą w istotny sposób związane (gdyż ich trasy są de facto wariantami jednej trasy), należąc jednocześnie do tej samej kategorii numerów. W takiej sytuacji w miarę możliwości próbuje się nadać im zbliżone numery - niestety trudno tu mówić o jednej konwencji. Występujące pary mają numery różniące się o jeden (112 i 113, 145 i 146, 121 i 122 sprzed września 1995), o dziesięć (14 i 24, 131 i 141, 139 i 149, 409 i 419). W nowym, projektowanym układzie komunikacji nocnej wystepuje kilka takich par, z numerami różniącymi się o 30, oraz jedna z różnicą 10.

© Paweł Więcek <coven@vmh.net> Wszelkie prawa zastrzeżone.
URL tej strony: http://komunikacja.we.wroclawiu.net/numery.html