Komunikacja Miejska we
 Wrocławiu

Archiwum zmian w trasach wrocławskich linii tramwajowych i autobusowych

Wieści
Trasy
Rozkłady jazdy
Ceny biletów
Remonty
Różności
Historia
Przyszłość
Linki
Poniżej podaję krótkie kompendium zmian w trasach wrocławskiej komunikacji miejskiej, jakie zaszły od 27 czerwca 1994 r. Dla każdego bloku zmian podałem jakie linie zmieniły trasy, jakie linie zostały zlikwidowane, a jakie utworzone. Na końcu podałem zestawienie sumaryczne linii których trasy zmieniono, zlikwidowano, lub utworzono w tym okresie czasu.

  + 1994.06.27:
   - Zmiany tras: K, 146
   - Linie zlikwidowane: 112, 145
  + 1994.07.01:
   - Zmiany tras: N, 110, 140, 205
   - Linie zlikwidowane: M, 325
  + 1994.09.01:
   - Zmiany tras: 113, 133, 146, 150
   - Linie zlikwidowane: 140
   - Linie utworzone: 145
  + 1994.10.01:
   - Zmiany tras: N
  + 1994.12.01:
   - Zmiany tras: 130, 147
   - Linie zlikwidowane: 138
   - Linie utworzone: 128
  + 1995.01.01:
   - Zmiany tras: 142
   - Linie zlikwidowane: 442
  + 1995.01.03:
   - Zmiany tras: 114, 125, 207
  + 1995.02.01:
   - Zmiany tras: 113
   - Linie zlikwidowane: 13, 16, J
   - Linie utworzone: 112
  + 1995.04.01:
   - Linie zlikwidowane: 132
  + 1995.06.24:
   - Linie zlikwidowane: 106
   - Linie utworzone: 327, 406
  + 1995.07.01:
   - Zmiany tras: 2, 8, D, 115, 126, 133, 134, 201
   - Linie zlikwidowane: H, 101, 104, 108, 109, 110, 111, 117, 123, 124, 137, 203, 334
   - Linie utworzone: 231, 601, 604, 608, 609, 610, 611, 615, 617, 623, 624
  + 1995.09.01:
   - Zmiany tras: 119, 122, 139, 327, 406, 609, 617, 623, 624
   - Linie zlikwidowane: B, 121, 129, 151
   - Linie utworzone: 123, 409
  + 1996.01.04:
   - Zmiany tras: 103, 435
  + 1996.02.19:
   - Zmiany tras: 133
  + 1996.03.16:
   - Zmiany tras: 19
  + 1996.06.17:
   - Linie utworzone: C
  + 1996.07.08:
   - Zmiany tras: 120
  + 1996.09.02:
   - Linie utworzone: 419
   - Zmiany tras: 123, 139, 624
  + 1996.09.12:
   - Zmiany tras: 206
  + 1996.09.24:
   - Zmiany tras: 4, 5
  + 1996.10.01:
   - Zmiany tras: 19
  + 1996.11.01:
   - Zmiany tras: 112
   - Linie zlikwidowane: 150
  + 1996.12.02:
   - Zmiany tras: 435
  + 1997.01.06:
   - Zmiany tras: E
  + 1997.02.17:
   - Linie utworzone: 117
   - Zmiany tras: 103, 205, 403, 617, 623
   - Linie zlikwidowane: 123, 624
  + 1997.04.06:
   - Zmiany tras: 112
  + 1997.04.10:
   - Zmiany tras: 12, 15, 21, 23
  + 1997.04.24:
   - Zmiany tras: 406, 409
  + 1997.05.19:
   - Zmiany tras: 14, 20, 24
  + 1997.07.01:
   - Zmiany tras: 12, 126, 133
  + 1997.09.01:
   - Zmiany tras: 12, 14, 21, 23, 24, E, 103, 128, 130
   - Linie zlikwidowane: 102
  + 1997.10.31:
   - Zmiany tras: 206, 231
  + 1997.12.13:
   - Zmiany tras: 435
   - Linie utworzone: 501
  + 1998.02.28:
   - Zmiany tras: 501
  + 1998.03.23:
   - Linie utworzone: 504
  + 1998.04.01:
   - Linie utworzone: 510
   - Zmiany tras: 501, 504, 601, 604, 610
  + 1998.07.01:
   - Zmiany tras: 100, 504, 610
   - Linie zlikwidowane: 510, 601
  + 1998.07.24:
   - Zmiany tras: 610
  + 1998.08.01:
   - Zmiany tras: 127
  + 1998.10.08:
   - Zmiany tras: D, 201, 209
  + 1998.10.12:
   - Zmiany tras: 105
  + 1998.10.30:
   - Zmiany tras: 128
  + 1998.11.02:
   - Linie utworzone: 316
  + 1998.11.09:
   - Linie utworzone: 16
   - Zmiany tras: 19
  + 1999.01.25:
   - Linie utworzone: 104
   - Linie zlikwidowane: 604
  + 1999.03.15:
   - Zmiany tras: 127, 327
  + 1999.04.07:
   - Linie zlikwidowane: 19
  + 1999.05.05:
   - Zmiany tras: 135, 201, 202, 204, 205, 260, 207, 208, 209, 210, 231, 406, 409
  + 1999.06.28:
   - Zmiany tras: 403, 623
  + 1999.09.22:
   - Zmiany tras: 112, 113, 126, 204
  + 1999.12.06:
   - Zmiany tras: 103, 205, 403, 617
   - Linie zlikwidowane: 117
  + 1999.12.22:
   - Zmiany tras: 8, 9, 16, 19, 32, 35, K, 145, 146
  + 2000.01.03:
   - Zmiany tras: 126
  + 2000.03.07:
   - Zmiany tras: 204, 207
  + 2000.03.27:
   - Zmiany tras: 105
  + 2000.05.22:
   - Zmiany tras: 205
  + 2001.03.03:
   - Linie utworzone: 117
   - Zmiany tras: 617
  + 2001.05.14:
   - Zmiany tras: 120, 316
  + 2001.06.23:
   - Linie utworzone: 235
   - Zmiany tras: 205
  + 2001.09.01:
   - Linie utworzone: 136
   - Zmiany tras: 126
  + 2001.11.12:
   - Zmiany tras: 144
  + 2002.01.01:
   - Zmiany tras: 104
  + 2002.06.22:
   - Zmiany tras: K
  + 2002.08.01:
   - Linie utworzone: 604
   - Linie zlikwidowane: 104, 504
  + 2002.09.03:
   - Zmiany tras: 316
  + 2003.08.18:
   - Zmiany tras: D
  + 2003.09.01:
   - Linie utworzone: 240, 241, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 255, 257, 259
   - Linie zlikwidowane: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 231, 235
  + 2004.11.02:
   - Zmiany tras: 119, 142
   - Linie utworzone: 129, 132, 319
   - Linie zlikwidowane: 308, 316
  + Łącznie od 1994.06.27 do 2004.11.02
   - Zmiany tras: 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 21, 32, 35, D, E, K, N, 100, 103, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 403, 435 (43 linie)
   - Linie zlikwidowane: 13, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, B, H, J, M, 101, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 121, 123, 124, 129, 132, 137, 138, 140, 150, 151, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 308, 325, 334, 442 (47 linii)
   - Linie utworzone: C, 128, 136, 240, 241, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 255, 257, 259, 319, 327, 406, 409, 419, 501, 502, 604, 608, 609, 610, 611, 615, 617, 623 (32 linie)
© Paweł Więcek <coven@vmh.net> Wszelkie prawa zastrzeżone.
URL tej strony: http://komunikacja.we.wroclawiu.net/chngarch.html